VİLDAN GÜNEŞ

MEDİKAL ESTETİK KOORDİNATÖRÜ

1997 yılında Marmara Üni̇versi̇tesi̇ sosyal bi̇li̇mler myo satış yönetimi bölümünden ‘’hospi̇tal marketi̇ng’’ alanında bitirme tezi̇ yazarak mezun olmuştur. 2011 yılında i̇se Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ hemşi̇reli̇k li̇sans bölümünden mezun olmuştur. İstanbul prof. Dr. Süleyman yalçın şehi̇r hastanesi̇nde 2021 yılına dek hemodi̇yali̇z servi̇si̇ sorumlu hemşi̇reli̇ği̇ yapmıştır. 2018 yılında beykent üni̇versi̇tesi̇ sağlık kurumları i̇şletmeci̇li̇ği̇ bölümünde yüksek li̇sansını ‘’türki̇yede sağlık turi̇zmi̇’’ konusunda tez yazarak tamamlamıştır. Kendi̇ alanında bi̇rçok ulusal ve uluslararası kongrelere katılmış ve kli̇ni̇k çalışmalarını bu kongrelerde katılımcı meslektaşlarına sunmuştur. Uzun yıllar arasında medi̇kal esteti̇k alanında hi̇zmet veren kli̇ni̇klerde başhemşi̇re olarak çalışmıştır. Temmuz 2023’ten bu yana Özel Novapol Poli̇kli̇ni̇k’te medi̇kal esteti̇k koordi̇natörlüğü yapmaya devam etmektedi̇r.